Korábbi ítéletek figyelembevétele

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Igazságügyi Főigazgatóság – Bűnügyi nyilvántartásért felelős Igazgatóság)

Cím:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Floors 0, 9 to 14
1990-097 Lisboã

Telefon: (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100

E-mail: correio.dsic@dgaj.mj.pt
Honlap: https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

A 2015. május 5-i 37/2015. sz. törvény értelmében a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkhoz az érintett személyen, és más olyan személyen kívül, aki igazolja, hogy az érintett személy nevében és érdekében jár el, az alábbi szervek férhetnek hozzá, azonban kizárólag a számukra kijelölt célból és hatáskörön belül:

 1. Bírák és ügyészek büntető ügyben folytatott nyomozás, a büntetőeljárás előkészítése és a büntetések végrehajtása céljából, örökbefogadás, gondokság, gyámság, ideiglenes nevelőszülői gondozásba vétel vagy állami gondozásba vétel (apadrinhamento civil), gyermek átadása, szülői felügyeleti jog, gyermekelhelyezés vagy szülői felelősség tárgyában hozandó határozatok céljából, valamint a természetes személyeket érintő csődeljárások során az adósságelengedésről szóló határozatok céljából;
 2. Hatáskörük keretein belül a büntető eljárásjogi jogszabályok alapján nyomozati munkát végző szervek, illetve a bűncselekmények megelőzése és a bűnüldözés terén folytatott nemzetközi együttműködésben részt vevő szervek;
 3. A fogvatartottak egyéni aktáinak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervek, ebben a körben;
 4. Közösségi reintegrációs szolgálatok, feladatkörük keretein belül;
 5. Kizárólag hatáskörük keretein belül, a belső biztonság garantálására, és szabotázs, terrorizmus, kémkedés vagy bármely olyan cselekmény megakadályozására hatáskörrel rendelkező szervek, amelyek jellegüknél fogva megváltoztathatják vagy megsemmisíthetik az alkotmányosan létrehozott jogállamiságot;
 6. Az előző bekezdések hatálya alá nem tartozó hivatalos szervek a közhatalmi jogosítványaik gyakorlása során és az igazságügyi miniszter engedélyével, amennyiben az érintettektől nem szerezhető a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat, valamint, jogi személyre vagy azzal azonos jogállású szervezetre vonatkozó adatok esetén a jogi személy vagy azzal azonos jogállású szervezet által végzett gazdasági tevékenység szabályozásával megbízott állami szervek, amennyiben a hozzáférés e szabályozási feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és az igazságügyi miniszter engedélyével történik;
 7. Az Európai Unió tagállamainak a 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározatban említett központi hatóságai, az említett kerethatározat által rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása során és annak alkalmazása céljából;
 8. Büntetőeljárás keretében folytatott előkészítő vizsgálatok részeként külföldi hatóságok vagy szervek, az igazságügyi miniszter engedélyével és ugyanolyan feltételek mellett, mint az azonos portugál hatóságok;
 9. A 2006. augusztus 9-i 37/2006. sz. törvény 22. cikkének (5) bekezdésében foglalt célokból az Európai Unió tagállamainak hivatalos szervei, ugyanolyan feltételek mellett, mint az azonos portugál hatóságok, valamint a hatályos egyezményekben vagy nemzetközi megállapodásokban meghatározott feltételek szerint más államok szervezetei is, amennyiben e tekintetben a portugál hatóságok vonatkozásában kölcsönösség áll fenn;
 10. Az igazságügyi miniszter által tudományos vagy statisztikai kutatás céljából a hozzáférésre felhatalmazott szervek.

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonatot kérő érintetteknek igazolniuk kell, hogy ők a tényleges érintettek, személyazonosságukat állampolgársági vagy személyazonosító igazolvány vagy bármely, személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolniuk kell, valamint meg kell jelölniük, hogy milyen célból kérik a kivonatot. Amennyiben a kérelmet az elektronikus platformon keresztül nyújtják be, az érintett személy állampolgársági kártyával vagy digitális mobil kulccsal történő hitelesítés révén igazolja a személyazonosságát (a 2015. május 5-i 37/2015. sz. törvény).

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat iránti kérelmet az érintett nevében az alábbi személyek nyújthatnak be:

 1. Kiskorú felmenő ági rokonai;
 2. Cselekvőképességgel nem rendelkező személy gondnoka;
 3. Bármely harmadik fél, akit az érintett erre írásban kifejezetten felhatalmazott.

Ha a kérelmet az a) és a b) pont szerinti hozzátartozó vagy gondnok nyújtja be, igazolnia kell a kérelem benyújtására való jogosultságát, személyazonosságát állampolgársági vagy személyazonosító igazolvány vagy bármely, személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolnia kell, valamint meg kell jelölnie, hogy milyen célból kérik a kivonatot.

Az érintett által a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat iránti kérelem benyújtására felhatalmazott harmadik félnek be kell mutatnia az érintett szabályszerűen aláírt nyilatkozatát, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. az érintett teljes neve és állampolgársági vagy személyazonosító igazolványának, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányának száma;
 2. a felhatalmazott fél teljes neve és állampolgársági vagy személyazonosító igazolványának, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányának száma;
 3. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az érintett személy engedélyezi a kivonat kérelmezését, és annak megjelölése, hogy a kivonatot milyen célból kérik.

A fent említett nyilatkozat mellett a felhatalmazott harmadik félnek be kell mutatnia azt az azonosító okmányát, amely az engedélyező nyilatkozatban szerepel, valamint az érintett személy azonosító okmányát, az aláírásának és azonosító adatainak igazolása érdekében; vagy az említett okmányok hitelesített másolatát.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzés vagy annak hiánya a bűnügyi nyilvántartásból származó (elektronikus) kivonat kiadásával kerül közlésre, amely azonosítja a személyt, akire vonatkozik, és megerősíti az adott személyre vonatkozó bejegyzés tartalmát vagy annak hiányát, összhangban a bűnügyi személyazonosításról szóló törvény rendelkezéseivel, és a kivonat kérelmezésének céljára figyelemmel. A kivonat a kiállítás napjától számított három hónapig érvényes, és kizárólag a kérelemben megjelölt és a kivonaton feltüntetett célra használható fel (a 2015. május 5-i 37/2015. sz. törvény és a 2015. augusztus 25-i 171/2015. sz. törvényerejű rendelet).ºº

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat iránti kérelem benyújtható az Igazságügyi Főigazgatóság honlapján vagy irodájához, az állampolgári tanácsadó irodák (Lojas do Cidadão) vagy állampolgársági központok (Espaços do Cidadão) hálózatánál, ahol elérhető ez a szolgáltatása körzeti bíróságok nyilvántartásában szereplő helyi bíróságokon vagy azok központi egységeinél, vagy a polgárokat támogató integrált hálózat (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) azori-szigeteki irodáinál.

Utolsó frissítés: 28/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit