Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za izvršavanje kaznenih sankcija (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij)

Adresa:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1  369 5342
Telefaks: + 386 (0)1 369 5625

Adresa e-pošte: ke.mp@gov.si

Ministarstvo pravosuđa upravlja kaznenom evidencijom, registrom pravomoćnih sudskih presuda i odluka o prekršajima te zajedničkim registrom kaznenih bodova u cestovnom prometu (članak 250.a Zakona o izvršavanju kaznenih sankcija (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS)).

Posljednji put ažurirano: 24/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici