Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda

Kaznena evidencija Ureda glavnog javnog tužitelja Slovačke Republike (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresa:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-pošta: register.trestov@genpro.gov.sk
E-registar: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Internetske stranice: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Registar – radno vrijeme

ponedjeljak

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

utorak

7:30 – 12:00

13:00 – 15:00

srijeda

7:30 – 12:00

13:00 – 15:00

četvrtak

7:30 – 12:00

13:00 – 15:00

petak

7:30 – 12:00

13:00 – 15:00

Informacije o podnošenju zahtjeva za izvadak/potvrdu iz kaznene evidencije

Od 1. studenoga 2015. zahtjev za izvadak/potvrdu iz kaznene evidencije moguće je podnijeti samo putem registra kaznene evidencije Ureda glavnog javnog tužitelja Slovačke Republike na adresi Kvetná 13, Bratislava. Zahtjevi se obrađuju odmah i bez zakazivanja termina.

Od 2. srpnja 2016. zahtjev je moguće podnijeti i putem integriranih uslužnih točaka za građane u okviru Slovačke pošte. Zahtjevi se obrađuju odmah i bez zakazivanja termina. Za više podataka o toj usluzi koja se pruža putem integriranih uslužnih točaka za građane u okviru Slovačke pošte vidjeti sljedeću poveznicu: https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Izvadak iz kaznene evidencije

Izvadak iz kaznene evidencije sadržava neizbrisane osuđujuće presude koje su izrekli sudovi u Slovačkoj, sudovi drugih država članica EU-a ili sudovi trećih zemalja čije je odluke priznao sud u Slovačkoj i informacije o statusu izvršenja kazni, zaštitnih mjera i odgovarajućih izrečenih ograničenja i obveza, osim ako je s počiniteljem kaznenog djela, u skladu sa sudskom odlukom ili zakonom, potrebno postupati kao s osobom koja nije bila osuđena.

Potvrda iz kaznene evidencije

Potvrda iz kaznene evidencije javna je isprava u kojoj se navode podaci o sljedećem:

  • svim pravomoćnim osuđujućim presudama, uključujući osuđujuće presude koje su izrekli sudovi drugih država članica EU-a ili sudovi trećih zemalja čije je odluke priznao sud u Slovačkoj
  • statusu izvršenja kazne i statusu izvršenja zaštitne mjere
  • osuđujućim presudama, čak i onima koje su izbrisane u skladu sa sudskom odlukom ili zakonom.

Potvrda iz kaznene evidencije sadržava i podatke o sljedećem:

  • pravomoćnim odlukama kojima se uvjetno obustavlja kazneni postupak i koje izdaje sud ili javni tužitelj
  • pravomoćnim odlukama o odobrenju postupka mirenja i obustavi kaznenog postupka koje izdaje sud ili javni tužitelj
  • pravomoćnim osuđujućim presudama protiv državljana Slovačke ili pravomoćnim osuđujućim presudama protiv osobe s prebivalištem u Slovačkoj koje je izrekao sud koji nije sud države članice EU-a, a koje nije priznao sud u Slovačkoj, uz napomenu da ta odluka ne proizvodi pravne učinke u Slovačkoj i da se navodi samo u informativne svrhe.

Svaka neizbrisana osuđujuća presuda koja se navodi u potvrdi iz kaznene evidencije koja se izdaje u skladu s člankom 14. stavcima 2. i 3. Zakona o kaznenoj evidenciji i izmjeni nekih drugih zakona, a koju je izrekao sud neke druge države članice EU-a ili sud zemlje čije odluke sud u Slovačkoj nije priznao, mora sadržavati napomenu da ta odluka ne proizvodi pravne učinke u Slovačkoj i da se navodi samo u informativne svrhe.

Odgovor na zahtjev za informacije iz kaznene evidencije

Ako središnje tijelo neke druge države članice EU-a od Ureda glavnog javnog tužitelja zatraži informacije iz kaznene evidencije koje se odnose na državljanina Slovačke, Ured glavnog javnog tužitelja u roku od deset radnih dana treba dostaviti informacije koje se odnose na sljedeće:

  • pravomoćnu neizbrisanu osuđujuću presudu koju je izrekao sud u Slovačkoj i koja je unesena u kaznenu evidenciju
  • pravomoćnu neizbrisanu osuđujuću presudu koju je izrekao sud neke druge države članice EU-a i koja je ažurirana u skladu s člankom 17. stavkom 4. Zakona o kaznenoj evidenciji i izmjeni nekih drugih zakona
  • pravomoćnu neizbrisanu osuđujuću presudu koju je izrekao sud treće zemlje i koja je dostavljena i unesena u kaznenu evidenciju.
Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici