Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Ģenerālprokuratūras Sodāmības reģistra birojs)

Adrese:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tālrunis: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Fakss: +421 2 502 16 249

E-pasts: register.trestov@genpro.gov.sk

Lapa atjaunināta: 31/08/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici