Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Uprava za kaznenu evidenciju, statistiku i operativne informacije pri Glavnom inspektoratu rumunjske policije (Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române)

Adresa:

Şos. Ștefan cel Mare No 13-15
Sector 2 Bukurešt
Poštanski broj 020123

Telefaks: + (4021)/317 87 90

E-pošta: cazier@politiaromana.ro

Posljednji put ažurirano: 24/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.