Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts – Identifikācijas krimināllietās direktorāts)

Adrese:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon

Tālrunis: +351 217 906 200/1

Fakss: +351 211 545 113

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem, izņemot tiesu iestādes un policiju, izrakstu no sodāmības reģistra var iegūt tikai attiecīgā persona vai persona, kas darbojas tās uzdevumā un interesēs.

Jebkurai personai, kas pieprasa izrakstu, ir jāpierāda, ka viņa ir attiecīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, un jāpamato pieprasījumā sniegtā informācija ar spēkā esošiem identifikācijas dokumentiem.

Pieprasījums ir jāiesniedz personiski centrālajās iestādēs, tiesas sekretariātā vai pilsoņu konsultāciju birojos (Lojas do Cidadão) un to kontaktpunktos (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Personas, kas dzīvo ārpus Portugāles, var iesniegt pieprasījumu Portugāles diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās, ievērojot Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē norādīto kārtību.

Lapa atjaunināta: 18/07/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici