Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Вземане под внимание на предишни присъди

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Генерална дирекция „Управление на правосъдието“ — Дирекция „Услуги в областта на криминалното идентифициране“)

Адрес:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Тел.: +351 217 906 200/1

Факс: +351 211 545 113

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Съгласно португалското право извлечение от регистъра за съдимост за дадено лице могат да получат, освен съдебните и полицейските органи, само самото лице или лице, което действа от негово име и в негов интерес.

При поискване на такова извлечение съответното лице трябва да докаже, че извлечението се отнася за него или че е надлежно упълномощено за целта, като декларираната в искането информация трябва да се подкрепи с валиден(и) документ(и) за самоличност.

Молбата се подава лично пред централните органи, в деловодството на съда или в мрежата от Бюра за гражданите (Lojas do Cidadão) и Гишета за обслужване на гражданите (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Лицата, живеещи извън Португалия, могат да подадат такава молба следвайки инструкциите, съдържащи се на уебсайта на Генерална дирекция „Управление на правосъдието“, или в дипломатическите и консулските представителства на Португалия.

Последна актуализация: 18/07/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici