Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda

U pravosudnom dokumentacijskom sustavu (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) bilježe se sva teška kaznena djela i velik broj lakših kaznenih djela povezanih s fizičkim i pravnim osobama, kako je navedeno u Zakonu o pravosudnim podacima i kaznenoj evidenciji (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – Wjsg). Zbog povjerljive prirode takvih pravosudnih podataka, u Zakonu je zauzet „restriktivan” pristup bilježenju i otkrivanju informacija. Drugim riječima, u Zakonu se navodi tko ima pristup kojim informacijama i u koje izričite svrhe.

Pravosudna informacijska služba (Justitiële Informatiedienst – JustID)

Podaci za kontakt:

Pravosudna informacijska služba

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 88 998 9000
Telefaks: +31 546 813 003

E-pošta: info@justid.nl

Posljednji put ažurirano: 04/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici