Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

Departament Spraw Sądowych (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Dyrekcja Generalna Spraw Karnych (Direzione Generale della Giustizia Penale)

Biuro III – Centralne Biuro Rejestru Karnego (Ufficio III – Casellario Centrale)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faks: +39 06 6880 7558

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici