Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Centralny Urząd Rejestru Karnego w Irlandii (Central Authority for Criminal Records in Ireland)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Tel.: +353 (0)504 27300

Faks: +353 (0)504 27373

E-mail: criminalrecords@garda.ie

Ostatnia aktualizacja: 25/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici