Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Īrijas Sodāmības reģistra centrālā iestāde (Central Authority for Criminal Records in Ireland)

Racecourse Road

Thurles

Co Tipperary

Tālrunis: +353 (0)504 27300

Fakss: +353 (0)504 27373

E-pasts: criminalrecords@garda.ie

Lapa atjaunināta: 25/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici