Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda

Ovaj se odjeljak odnosi na tijelo za kaznenu evidenciju i izvatke iz kaznene evidencije, koji se na mađarskom nazivaju erkölcsi bizonyítvány.

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (tijelo za kaznenu evidenciju Središnjeg ureda za upravne i elektroničke javne usluge)

Adresa: Vaskapu utca 30/A, 1097 Budimpešta

Telefon: +36 1 455 21 98
Telefaks: +36 1 455 21 03

E-pošta: bnyh@kekkh.gov.hu
Internetske stranice: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Građani se primaju u Središnjem dokumentacijskom uredu Ministarstva unutarnjih poslova (Visegrádi utca 110, 1133 Budimpešta).

Kad je riječ o obradi podataka, kaznena evidencija službena je javna evidencija koja podliježe zakonskom nadzoru državnog odvjetnika. Vlastiti izvadak iz kaznene evidencije možete zatražiti od Središnjeg dokumentacijskog ureda Ministarstva unutarnjih poslova. Zahtjev možete dostaviti poštom, e-poštom ili osobno u Središnji dokumentacijski ured. Izdavanje više od četiri izvatka godišnje naplaćuje se.

Dodatne informacije o izvatku iz kaznene evidencije

Posljednji put ažurirano: 24/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.