Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nezávislé oddelenie registra trestov, Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv

Adresa:

Messogeion 96
115 27 Athens

Tel.: +30(0)210 7767300 (switchboard)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

Email: ypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedúceho a zástupcu vedúceho: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. č. úradníka zodpovedného za ECRIS: +30(0)210 7767045

Posledná aktualizácia: 27/04/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici