Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Nuosprendžių registro ir malonių departamentas

Teisingumo ministerija

Adresas:

Mesogeion 96
115 27 Atėnai

Telefonas +30(0)213 1307300 (komutatorius)
Faksas +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

e. paštas: ypdipimi@otenet.gr

Vadovo telefonas +30(0)213 1307042

Už ECRIS atsakingo pareigūno telefonas +30(0)213 1307044

Už sertifikavimą portale atsakingo pareigūno telefonas +30(0)213 1307048

Paskutinis naujinimas: 31/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.