Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Išrašai apie teistumą

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Teismų administravimo generalinis direktoratas. Nuteistųjų identifikavimo tarnybų direktoratas

Adresas:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Telefonas +351 217 906 200/1

Faksas +351 211 545 113

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Pagal Portugalijos teisę išrašą iš nuosprendžių registro dėl konkretaus asmens, be teismų ir policijos institucijų, gali gauti tik tas asmuo arba jo vardu ir interesais veikiantis kitas asmuo.

Išrašo prašantis asmuo turi įrodyti, kad jis yra atitinkamas asmuo arba jo įgaliotas asmuo, ir pagrįsti prašyme nurodomą informaciją galiojančiu (-iais) tapatybės dokumentu (-ais).

Prašymas teikiamas asmeniškai centrinės valdžios institucijoms, teismų kanceliarijoms arba piliečių aptarnavimo tinklo punktuose (Lojas do Cidadão) ir paslaugų piliečiams skyriuose (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Ne Portugalijoje gyvenantys asmenys prašymą gali teikti, kaip nurodyta Teismų administravimo generalinio direktorato ar Portugalijos diplomatinių ar konsulinių atstovybių interneto svetainėse.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici