Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Politsei peadirektor

Politsei peadirektori nimel edastavad pädevate asutustena teavet järgmised Küprose politsei osakonnad:

1. Karistusregistri osakond: kuriteod

Aadress:

Department C (Τμήμα Γ΄)
Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 808386

Faks: +357 (22) 808653

E-post:  cro@police.gov.cy ekoutsofti@police.gov.cy

See osakond edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklitele 4, 6 ja 7.

Edastatav teave hõlmab varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid kuritegude eest.

2. Karistusregistri osakond: liikluseeskirjade rikkumised

Aadress:

Traffic Department (Τμήμα Τροχαίας)
Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Faks: +357 (22) 607596

E-post: mefstathiou@police.gov.cy

See osakond edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklitele 4, 6 ja 7.

Edastatav teave hõlmab varasemaid süüdimõistvaid otsuseid liikluseeskirjade rikkumise eest.

3. Euroopa Liidu ja rahvusvahelise tasandi politseikoostöö direktoraat

Aadress:

Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Faks: +357 (22) 607898

E-post: euipcd@police.gov.cy

See direktoraat edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklile 7.

Viimati uuendatud: 23/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici