Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Ministrstvo za pravosodje (oikeusministeriö)

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij (rikosseuraamusten täytäntöönpanosektori)

Osoite:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Puhelin: + 386 (0)1  369 5342
Faksi: + 386 (0)1 369 5625

S-posti: ke.mp@gov.si

Oikeusministeriö ylläpitää rikosrekisteriä, lainvoimaisten rikkomustuomioiden ja -päätösten rekisteriä ja yhteistä tieliikenteen rangaistuspisterekisteriä (tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS) 250 a §).

Päivitetty viimeksi: 24/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme