Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Oikeuslaitoksen asiakirjajärjestelmään (Justitieel Documentatiesysteem, JDS) kirjataan kaikki luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevat rikokset ja monet rikkomukset oikeudellisista ja rikosasioita koskevista tiedoista annetussa laissa (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) säädetyn mukaisesti. Koska oikeudelliset tiedot ovat luottamuksellisia, niiden kirjaamiseen ja ­luovuttamiseen­ sovelletaan kyseisessä laissa ”suljettua” järjestelyä. Laissa siis säädetään, kenellä on pääsy mihinkin tietoihin ja mitä nimenomaista tarkoitusta varten.

Oikeuslaitoksen tietopalvelu (Justitiële Informatiedienst, JustID)

Yhteystiedot:

Oikeuslaitoksen tietopalvelu

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Puhelin: (+31-88) 998 9000
Faksi: (+31-546) 813 003

Sähköposti: info@justid.nl

Päivitetty viimeksi: 25/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme