Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Unkari

Tässä osiossa käsitellään rikosrekisteriviranomaisia ja rikosrekisteriotteita.

Sisällön tuottaja:
Unkari

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (hallinnollisista ja sähköisistä julkisista palveluista vastaava keskustoimisto, rikosrekisteriviranomainen)

Osoite: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Puhelin: +36 1 455 21 98
Faksi: +36 1 455 21 03

Sähköposti: bnyh@kekkh.gov.hu
Verkkosivut: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Viranomaisen asiakaspalvelu toimii sisäministeriön keskitetyn asiakirjapalvelun yhteydessä (osoite: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

Rikosrekisteritiedot katsotaan tietojenkäsittelyn osalta virallisiksi rekistereiksi, ja niiden laillisuuden valvonnasta vastaa yleinen syyttäjä. Kuka tahansa voi pyytää omaa rikosrekisteriotettaan sisäministeriön keskitetystä asiakirjapalvelusta. Pyynnön voi esittää postitse, sähköisesti tai henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa. Rikosrekisteriotteen voi saada maksutta enintään neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoa rikosrekisteriotteesta

Päivitetty viimeksi: 27/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.