Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Oikeusministeriö, rikosrekisteritiedoista vastaava keskustoimisto (Ministerstvo na pravosădieto, Centralno bjuro ”Sădimost”)

Osoite:

Ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Puhelin: + 359 (2) 9237355

Faksi: +359 (2) 9881142

Sähköposti: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Päivitetty viimeksi: 09/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme