Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Slovakian syyttäjänviraston rikosrekisteritoimisto (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Osoite:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Puhelin: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

Sähköposti: register.trestov@genpro.gov.sk
Asiointipostilaatikko: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Sivusto: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Toimiston aukioloajat

ma

8.00–12.00

13.00–17.00

ti

7.30–12.00

13.00–15.00

ke

7.30–12.00

13.00–15.00

to

7.30–12.00

13.00–15.00

pe

7.30–12.00

13.00–15.00

Rikosrekisteriotteen ja sen jäljennöksen hakeminen

1.11.2015 alkaen rikosrekisteriote ja sen jäljennös ovat haettavissa ainoastaan Slovakian tasavallan rikosrekisteritoimistosta (osoite Kvetná 13, Bratislava). Hakemukset käsitellään odotettaessa ilman ajanvarausta.

2.7.2016 lähtien hakemuksen on voinut tehdä Slovakian postilaitoksen palvelupisteissä (IOMO). Hakemukset käsitellään odotettaessa ilman ajanvarausta. Tarkempia tietoja Slovakian postilaitoksen IOMO-palvelupisteistä löytyy sivulta https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriotteesta käyvät ilmi Slovakian tuomioistuinten antamat rikostuomiot, joita koskevia merkintöjä ei ole poistettu rekisteristä, samoin kuin muiden EU:n jäsenvaltioiden ja sellaisten muiden maiden tuomioistuinten antamat rikostuomiot, jonka päätökset slovakialainen tuomioistuin on tunnustanut. Otteessa ovat tiedot määrättyjen seuraamusten, turvaamistoimien sekä sovellettavien rajoituksien ja velvoitteiden täytäntöönpanosta, paitsi jos rikoksentekijää on tuomioistuimen päätöksen tai lain nojalla kohdeltava ikään kuin häntä ei olisi tuomittu.

Jäljennös rikosrekisteristä

Jäljennös rikosrekisteristä on virallinen asiakirja, josta käyvät ilmi

  • lainvoimaiset tuomiot, myös muiden EU:n jäsenvaltioiden ja sellaisten muiden maiden tuomioistuinten antamat tuomiot, joiden päätökset slovakialainen tuomioistuin on tunnustanut
  • seuraamusten ja turvaamistoimenpiteiden täytäntöönpano
  • tuomiot silloinkin, kun niitä koskevat merkinnät on poistettu rekisteristä tuomioistuimen päätöksen tai lain nojalla.

Jäljennös rikosrekisteristä sisältää myös tiedot seuraavista:

  • tuomioistuimen lainvoimainen päätös tai syyttäjän lainvoimainen päätös keskeyttää syytetoimet ehdollisesti
  • tuomioistuimen lainvoimainen päätös tai syyttäjän lainvoimainen päätös, jolla hyväksytään sovittelu ja keskeytetään rikosoikeudenkäynti
  • Slovakian kansalaisen tai sellaisen henkilön, jolla on pysyvä asuinpaikka Slovakian alueella, lainvoimainen tuomio, jonka on antanut muun kuin EU-maan tuomioistuin ja jota slovakialainen tuomioistuin ei ole tunnustanut, sekä maininta siitä, että kyseisellä päätöksellä ei ole oikeusvaikutuksia Slovakian alueella ja että se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi.

Rikosrekisterilain 14 §:n 2 ja 3 momentin mukaisiin tarkoituksiin annetussa rikosrekisterin jäljennöksessä mainitut tuomiot, joita koskevia merkintöjä ei ole poistettu rekisteristä ja jotka on antanut sellainen jonkin toisen EU-maan tai muun maan tuomioistuin, jonka päätöksiä slovakialainen tuomioistuin ei ole tunnustanut, on varustettava merkinnällä siitä, että kyseisillä päätöksillä ei ole oikeusvaikutuksia Slovakian alueella ja että ne on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi.

Vastaus rikosrekisteritietoja koskevaan pyyntöön

Jos jonkin toisen EU:n jäsenvaltion keskusviranomainen pyytää syyttäjäviranomaiselta Slovakian kansalaisen rikosrekisteritietoja, syyttäjäviranomainen toimittaa sille kymmenen työpäivän kuluessa seuraavat tiedot:

  • Slovakian tuomioistuimen antamat lainvoimaiset tuomiot, jotka on kirjattu rikosrekisteriin
  • jonkin toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimen lainvoimaiset tuomiot, jotka on kirjattu rikosrekisteriin ja saatettu ajan tasalle rikosrekisterilain 17 §:n 4 momentin mukaisesti
  • muiden maiden tuomioistuinten antamat lainvoimaiset tuomiot, jotka on tuotu sen tietoon ja kirjattu rikosrekisteriin.
Päivitetty viimeksi: 10/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme