Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Oikeusrekisterikeskus

Osoite:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Puhelin: +358 (0)29 56 65631
Telekopio: +358 (0) 29 56 65770

Sähköpostiosoite: oikeusrekisterikeskus@om.fi
Web:https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html

Päivitetty viimeksi: 30/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.