Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Registro Central de Penados (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Υποδιεύθυνση Διοικητικών Μητρώων)

San Bernardo 19

Madrid 28071

Τηλ.: +34 913904596

Φαξ: +34 913904597

E-mail: registros.administrativos@mjusticia.es

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο