Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Registro Central de Penados (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Υποδιεύθυνση Διοικητικών Μητρώων)

San Bernardo 19

Madrid 28071

Τηλ.: +34 913904596

Φαξ: +34 913904597

E-mail: registros.administrativos@mjusticia.es

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.