Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Τηλ.: +351 217 906 200/1

Φαξ: +351 211 545 113

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Δικτυακός τόπος: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Η πορτογαλική νομοθεσία προβλέπει ότι, εκτός από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, μόνον ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή άτομο που ενεργεί εξ ονόματος ή προς το συμφέρον αυτού, μπορεί να λάβει αντίγραφο του ποινικού μητρώου του.

Ο αιτών τέτοιο αντίγραφο οφείλει να αποδείξει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος ή άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν και να τεκμηριώσει μέσω έγκυρου εγγράφου ή εγγράφων ταυτότητας τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες της κεντρικής αρχής, στις γραμματείες των δικαστηρίων, στα καταστήματα εξυπηρέτησης πολιτών (Lojas do Cidadão) και στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Oι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Διοίκησης της Δικαιοσύνης (DGAJ) ή στις διπλωματικές ή προξενικές αντιπροσωπίες της Πορτογαλίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο