Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Ουγγαρία

Η παρούσα ενότητα αφορά την αρχή ποινικού μητρώου και τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου, τα οποία στα ουγγρικά αποκαλούνται erkölcsi bizonyítvány.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (αρχή ποινικού μητρώου του κέντρου διοικητικών και ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών)

Διεύθυνση: 1097 Βουδαπέστη, Vaskapu utca 30/A

Τηλ.: +36 1 455 21 98
Φαξ: +36 1 455 21 03

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: bnyh@kekkh.gov.hu
Ιστότοπος: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Το γραφείο εξυπηρέτησης κοινού της αρχής βρίσκεται στην κεντρική υπηρεσία χορήγησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών (1133 Βουδαπέστη, Visegrádi utca 110).

Όσον αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα ποινικά μητρώα είναι γνήσια επίσημα αρχεία και υπόκεινται στην εκ του νόμου εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα. Μπορείτε να ζητήσετε το απόσπασμα ποινικού μητρώου σας από την κεντρική υπηρεσία χορήγησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να διαβιβάσετε το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στο γραφείο εξυπηρέτησης κοινού. Τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου εκδίδονται ατελώς τις πρώτες τέσσερις φορές κάθε έτους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο