Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Eθνικό Ποινικό Μητρώο - Υπουργείο Δικαιοσύνης - Διεύθυνση ποινικών υποθέσεων και απονομής χάριτος)

Διεύθυνση:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Τηλ.: +33 2 51 89 89 51

Φαξ: +33 2 40 50 52 63

E-mail: cjn@justice.gouv.fr

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο