Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen

Oikeusrekisterikeskus

Rikosrekisteri

Osoite: PL 157, FI-13101 Hämeenlinna

Puhelin: +358 29 56 65770, vaihde: +358 29 56 65631 
Faksi: +358 29 56 65783

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus@om.fi
Verkkosivut: https://oikeusrekisterikeskus.fi/en/index/services/rikosrekisteri.html

Päivitetty viimeksi: 21/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο