Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Αρχηγός Αστυνομίας

Αρμόδιες Αρχές που θα ενεργούν εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας, για τη διαβίβαση πληροφοριών, είναι τα ακόλουθα Τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου:

1. Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών

Διεύθυνση:

Τμήμα Γ΄
Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 808386

ΦΑΞ: +357 (22) 808653

Email: cro@police.gov.cy, ekoutsofti@police.gov.cy

Το εν λόγω Τμήμα, είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 4, 6 και 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Η ανταλλαγή αφορά πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες.

2. Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών

Διεύθυνση:

Τμήμα Τροχαίας
Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

THΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

ΦΑΞ: +357 (22) 607596

Email: mefstathiou@police.gov.cy

Το εν λόγω Τμήμα, είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 4, 6 και 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Η ανταλλαγή αφορά πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες τροχαίες καταδίκες.

3. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

THΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 607841/ 2/ 3

ΦΑΞ: +357 (22) 607898

Email: euipcd@police.gov.cy

Η εν λόγω Διεύθυνση, είναι αρμόδια για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο