Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κεντρική Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου

(Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Διεύθυνση:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Τηλέφωνο: + 359(2) 9237355

Τηλεομοιοτυπία: +359 (2) 9881142

Ηλ. ταχ.: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο