Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βιέννης, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Διεύθυνση:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Τηλέφωνο: +43(0)1 31310 79231

Τηλεομοιοτυπία: +43(0)1 31310 79209

Ηλ. ταχ.: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.