Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ποινικό μητρώο

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Υπηρεσία ποινικού μητρώου και μητρώου αναμορφωτικών μέτρων για ανηλίκους)

Διεύθυνση:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Τηλ.: + 386 (0)1 369 5342

Φαξ: + 386 (0)1 369 5625

Ηλ.ταχυδρομείο: ke.mp@gov.si

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/11/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο