Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Στο σύστημα δικαστικών στοιχείων (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) καταγράφονται όλες οι αξιόποινες πράξεις και ένας μεγάλος αριθμός παραβάσεων όσον αφορά τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, όπως αναφέρεται στον «νόμο περί δικαστικών δεδομένων και δεδομένων ποινικής φύσης» (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Λόγω του απορρήτου αυτών των δικαστικών στοιχείων, χαρακτηριστικό αυτού του νόμου είναι ένα «κλειστό» σύστημα καταγραφής και παροχής­ πληροφοριών­, δηλαδή ότι η νομοθεσία προβλέπει ποιος έχει πρόσβαση σε ποιες πληροφορίες και με ποιο ρητό στόχο.

Ποινικό μητρώο των Κάτω Χωρών (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Justitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo

Τηλέφωνο: +31 88 998 9000
Φαξ: +31 546 813 003

Ηλ. ταχ.: info@justid.nl

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο