Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ποινικό μητρώο

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης
(Bundesamt für Justiz)

Διεύθυνση:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Τηλέφωνο: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Τηλεομοιοτυπία: +49 228 99 410-5603

Ηλ. ταχ.: bzr.international@bfj.bund.de

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.