Ποινικό μητρώο

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βιέννης, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Διεύθυνση:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Τηλέφωνο: +43(0)1 31310 79231

Τηλεομοιοτυπία: +43(0)1 31310 79209

Ηλ. ταχ.: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο