Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Under hensyntagen til tidligere domme

Det Forenede Kongerige

Indholdet er leveret af
Det Forenede Kongerige
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Den centrale myndighed for udveksling af strafferegisteroplysninger:

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records

Adresse:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-mail: international.requests@acro.pnn.police.uk

Den centrale myndighed for gensidig bistand i retlige anliggender:

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance

http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/

Sidste opdatering: 12/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website