Under hensyntagen til tidligere domme

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Ministrstvo za pravosodje (Ministeriet for Retlige Anliggender)

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij (Afdelingen for håndhævelse af strafferetlige sanktioner)

Adresse:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tlf.: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: ke.mp@gov.si

Ministeriet for Retlige Anliggender forvalter strafferegisteret, registret over endelige domstolsafgørelser og afgørelser om forseelser og det fælles register over strafpoint for vejtransport (artikel 250a i lov om strafferetlig sanktioner (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

Sidste opdatering: 24/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website