Under hensyntagen til tidligere domme

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Strafferegisteret:

Criminal Record Office

Adresse:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tlf: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: cro.police@gov.mt

Sidste opdatering: 15/07/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.