Under hensyntagen til tidligere domme

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Statsadvokaturen:

Parquet Général

Adresse:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
2080 Luxembourg

Tlf: +352 47 59 81 393

Fax: +352 47 05 50

E-mail:  parquet.general@justice.etat.lu

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website