Under hensyntagen til tidligere domme

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Det litauiske indenrigsministerium, departementet for informationsteknologi og kommunikation:

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Adresse:

Šventaragio gatvė 2
01510 Vilnius

Tlf: +370 5 271 71 77

Fax +370 5 271 89 21

E-mail: ird@vrm.lt

Sidste opdatering: 18/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.