Under hensyntagen til tidligere domme

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Letlands indenrigsministerium, informationscentret)

Adresse:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Telefon: +371 67208218, +371 67208216
hjælpetjenesten: +371 67219111 
Fax: + 371 67208219

E-mail: kanceleja@ic.iem.gov.lv

Hvordan kan man få en udskrift fra strafferegistret?

Sidste opdatering: 23/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website