Under hensyntagen til tidligere domme

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Den centrale strafferegistermyndighed i Irland

Racecourse Road
Thurles
Co. Tipperary

Tlf.: +353 (0)504 27300

Fax: +353 (0)504 27373

E-mail: criminalrecords@garda.ie

Sidste opdatering: 25/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website