Under hensyntagen til tidligere domme

Department for Criminal Records and Pardons (afdelingen for strafferegistre og benådning)

Justitsministeriet

Adresse:

Mesogeion 96
115 27 Athens

Tlf.: +30(0)213 1307300 (omstillingen)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Email: ypdipimi@otenet.gr

Tlf. afdelingschefen: +30(0)213 1307042

Tlf. den ECRIS-ansvarlige: +30(0)213 1307044

Tlf. embedsmand med ansvar for certificering på portalen: +30(0)213 1307048

Sidste opdatering: 31/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website