Under hensyntagen til tidligere domme

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Cyperns politidirektør

De følgende afdelinger af Cyperns politi har kompetence til at videregive oplysninger på vegne af politidirektøren:

1. Strafferegisterkontoret for straffelovsovertrædelser

Adresse:

Department C
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf: +357 (22) 808386

Fax: +357 (22) 808653

E-mail: cro@police.gov.cy ekoutsofti@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Der udveksles oplysninger om domme i straffesager.

2. Strafferegisterkontoret for trafikforseelser

Adresse:

Traffic Department
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Fax: +357 (22) 607596

E-mail: mefstathiou@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Der udveksles oplysninger om domme i sager angående trafikforseelser.

3. Direktoratet for politisamarbejde på internationalt plan og EU-plan

Adresse:

Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf.: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Fax: +357 (22) 607898

E-mail: euipcd@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Sidste opdatering: 23/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.