Under hensyntagen til tidligere domme

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Det bulgarske justitsministerium, det centrale kontor for strafferegistre:

Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”

Adresse:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tlf.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Sidste opdatering: 17/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website