Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Strafferegistre

Det Forenede Kongerige

Indholdet er leveret af
Det Forenede Kongerige

Den centrale myndighed for udveksling af strafferegisteroplysninger:

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records

Adresse:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-mail: international.requests@acro.pnn.police.uk

Den centrale myndighed for gensidig bistand i retlige anliggender:

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance

http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/

Sidste opdatering: 12/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website