Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Strafferegistre

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning)

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Strafferegisteret og Registeret over Rehabiliteringsdomme for Mindreårige)

Adresse:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tlf.: + 386 (0)1 369 5342

Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: ke.mp@gov.si

Sidste opdatering: 04/11/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website