Under hensyntagen til tidligere domme

Det litauiske indenrigsministerium, departementet for informationsteknologi og kommunikation:

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Adresse:

Šventaragio gatvė 2
01510 Vilnius

Tlf: +370 5 271 71 77

Fax +370 5 271 89 21

E-mail: ird@vrm.lt

Sidste opdatering: 18/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.