Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Strafferegistre

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Det lettiske indenrigsministerium, informationscentret:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adresse:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

1009

Tlf: +37167208581, +37167208425

Fax: +37167208429

E-mail: ssn@ic.iem.gov.lv

Sidste opdatering: 07/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website