Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Tālruņa numurs: +371 67208218, +371 67208216
Pakalpojumu dienests: +371 67219111 
Fakss: +371 67208219

E-pasts: kanceleja@ic.iem.gov.lv

Informācija, kā saņemt izziņu no Sodu reģistra

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website